Keycord-Lanyard

84% meer offerte aanvragen

Keycord-lanyard is een leverancier voor bedrukte keycords. Je kunt hier niet alleen keycords kopen, maar deze ook meteen geheel persoonlijk laten bedrukken. Dé ideale partner voor keycords en de huisstijl die aansluit op jouw wensen en behoeften. De waarden waarmee Keycord-Lanyard zich onderscheidt zijn o.a. dat ze een snelle levering garanderen, je een eigen contactpersoon hebt en dat ze gratis inspiratie en design advies geven bij het ontwerpen van jouw keycords.
Wij zagen verbeterpunten in zowel het aantal bezoekers op de website als het percentage van deze bezoekers dat overging tot het aanvragen van een offerte.

Hoe zijn we gestart?

Wij zagen verbeterpunten in zowel het aantal bezoekers op de website als het percentage van deze bezoekers dat overging tot het aanvragen van een offerte.

Vooraf zijn we gaan kijken hoe we de volgende 2 vraagstukken op konden pakken:

  • Hoe krijgen we meer relevante websitebezoekers?
  • Hoe zorgen we ervoor dat het percentage dat een offerte aanvraagt stijgt?

Hoe krijgen we meer relevante websitebezoekers?

We begonnen met het onderzoek doen naar de zoekwoorden die het best bij het product passen en waar ook nog eens vaak op gezocht wordt iedere maand. Als we op deze zoekwoorden ervoor zorgen dat we op de 1e pagina van Google komen, zullen we er zeker voor zorgen dat de website vaker bezocht wordt. De twee belangrijkste zoekwoorden die we vonden waren “Keycord” (zoekvolume per maand: 3500) en “Keycord kopen” (zoekvolume: 400). Bij elkaar wordt hier maandelijks dus zo’n 4000 keer op gezocht.

Hoe zorgen we ervoor dat het conversiepercentage van een offerte aanvragen stijgt?

Om antwoord te krijgen op de tweede vraag zijn we in Google Analytics gedoken om te zien welke pagina’s er het meest bezocht worden, bij welke pagina’s mensen afhaken en wat de populairste producten zijn. Zo verwachten we meer inzicht te krijgen in de behoefte van de klant, waardoor we de website zo optimaal mogelijk kunnen inrichten.

Welke actiepunten hebben we ondernomen?

Welke actiepunten hebben we ondernomen?

Om ervoor te zorgen dat we goed gevonden zouden worden op de belangrijkste zoekwoorden is het belangrijk dat we de juiste content aanbieden voor deze termen. Zo hebben we de homepagina geoptimaliseerd voor de gekozen zoekwoorden waardoor deze zoekwoorden vaker terugkomen op de homepagina. Hierdoor zijn we in de ogen van Google relevanter voor als iemand hier op zoekt en Google toont de meest relevante websites in haar ogen. De homepagina is qua SEO-waarde (website-autoriteit) de sterkste pagina van een website (naar deze pagina staan namelijk vaak de meeste externe links) en als het schikt om deze te optimaliseren voor bepaalde zoektermen is dit aan te raden om te doen. Dit was voor Keycord-Lanyard het geval en deze pagina is dan ook geoptimaliseerd voor de gekozen zoekwoorden die we eerder vermeld hebben.

Verder hebben we termen als ‘goedkope keycords’, ‘laagste prijs’ en ‘snelle levering’ verwerkt in de meta-teksten. Dit omdat de meeste mensen die keycords willen kopen dit in grote getalen doen en ze meer voorkeur geven aan snelle levering en weinig kwijt zijn, dan echt pure kwaliteit waar ze meer voor moeten betalen. Hierdoor verhoogde we het CTR en dit is in de ogen van Google dan weer een ranking factor waardoor we op de gekozen zoektermen al snel stegen.

Om het tweede vraagstuk op te lossen hebben we de data die we vonden in Google Analytics verwerkt in concrete actiepunten. Zo hebben we de tekst die we op de homepagina plaatste, onderaan de homepagina geplaatst, zodat als je op de homepagina terecht komt, je meteen producten ziet. Hierdoor zijn mensen sneller geneigd om door te klikken naar een bepaald product. Daarnaast hebben we in Analytics geanalyseerd welke producten het meest verkocht werden en deze producten zo hoog mogelijk op de homepagina geplaatst, waardoor de goed lopende producten dus ook beter opvallen! Zo werden er niet alleen meer offertes aangevraagd, maar ging de gebruiksvriendelijkheid ook omhoog. Er werd meer doorgeklikt en er werd langer tijd besteed op de website. Dit is weer positief geweest voor de SEO ranking, omdat Google hier waarde aan hecht.

Waar heeft dit toe geleid?

Na een aantal maanden stonden we op een 1e positie in Google op de belangrijkste zoektermen (Keycord + Keycord kopen) waardoor de bezoekers aantallen stegen:

Verder hebben de aanpassingen die we hebben gedaan aan de homepagina geleid tot een hogere conversiepercentage en meer offerte aanvragen:

Meer bezoekers en een hoger percentage dat een bestelling plaatst!

Ook aan de slag met succesvolle online campagnes?

Ben jij benieuwd wat wij voor jouw online marketing kunnen betekenen? Neem dan gewoon eens contact met ons op en we sparren samen over mogelijkheden!

Neem contact met ons op