Inbox Storage

In 3 maanden

60% stijging in CTR 36% stijging in mobiele conversies

Doelstelling van Inbox Storage

Via zowel diverse SEO campagnes, Social campagnes en SEA campagnes, worden er genoeg leads binnengehaald. Google Ads is hierin van grote waarde gezien de hoeveelheid leads die hiermee binnen gehaald worden. We zijn constant op zoek naar diverse manieren om de Google Ads campagnes beter te laten renderen. In dit geval vonden we dat de mobiele resultaten achter bleven bij onze verwachting. Als we naar de cijfers kijken van 1 januari 2018 tot 23 juni 2018, dan zien we:

Ofwel: op mobiele telefoons zitten we op een CTR van 6,08% en een conversieratio van 3,32%. Qua CTR is dat beter dan computers (4,62%) en tablets (5,80%). Qua conversiepercentage is dat ongeveer gelijk aan tablets (3,27%) maar slechter dan computers (3,63%). Overigens is dit bewust de data tot 23 juni aangezien er op dat moment is besloten om iets te doen aan de mobiele resultaten. De doelstelling die is geformuleerd: We willen resultaten van mobiele zoekers aanzienlijk verbeteren aangezien het mobiele verkeer nog steeds toeneemt in de toekomst. Mobiele zoekers zullen daarom erg belangrijk zijn voor de algemene cijfers van de Google Ads campagnes.

Hoe is Maatwerk Online gestart?

Er is geïnventariseerd naar de mogelijkheden om de mobiele cijfers te verbeteren.
Een aantal opties daarin zijn:

  • Landingspagina’s optimaliseren voor mobiele zoekers. Een mogelijkheid hierin is het gebruik van AMP pagina’s. Dit kan invloed hebben op de algemene kwaliteitsscore (vanwege een verhoging van landingspagina kwaliteit) en daarmee ook invloed hebben op de adrank (en dus ook op de CTR indirect).
  • Mobiele zichtbaarheid van de ads verbeteren. Dit kan door middel van het toevoegen van speciale mobiele extensies maar ook door advertentieteksten aantrekkelijker te maken voor mobiele zoekers.
  • Mobiele biedingen verhogen zodat de adrank omhoog gaat en daarmee wellicht ook de CTR.

Dit zijn een paar van de mogelijkheden die met de klant is besproken. Om snel te schakelen, is er besloten om te starten met het onderdeel wat het snelste doorgevoerd kan worden in het aanzienlijk, grote account
(700 campagnes, 11.555 zoekwoorden): de aanpassingen in advertenties.

Wat is er doorgevoerd in het account?

Er is besloten om gebruik te maken van de IF-functie in Google Ads. Met de IF-functie is het mogelijk om een advertentietekst te wijzigen voor een specifieke doelgroep of voor mensen die via een specifiek device komen. Hiermee is het dus o.a. mogelijk om voor mobiele zoekers een andere advertentietekst te laten zien dan voor desktop zoekers. Er zijn diverse varianten uitgeschreven en doorgevoerd in het account met deze IF-functie. Een voorbeeld hiervan is:

In bovenstaande advertentieteksten zeggen we tegen Google dat het systeem een andere tekst moet laten zien op mobiele zoekers:

▼ Ter vergelijking zie je hieronder de advertentie die desktop bezoekers zien:

Een klein maar wezenlijk verschil zit hem in het stukje tekst ‘.. via je mobiel..’. De verwacht hierin was dat
mensen die op hun mobiel zoeken, hierdoor aangetrokken worden om juist op die advertentie te klikken.

Wat zijn de eerste resultaten?

Op 24 juni 2018 zijn deze advertentievarianten doorgevoerd in het account. Als we kijken naar de cijfers sindsdien tot en met 14 augustus 2018 (het eerste, echte evaluatiemoment), dan zien we in vergelijking met 1 januari tot en met 23 juni 2018

Ofwel:

  • Een stijging van 58,25% op mobiele CTR. Opvallend is dat nu ook op desktop en tablet betere CTR’s worden behaald.
  • Een stijging van 36,03% op het mobiele conversieratio terwijl er niets anders op de site is gewijzigd. Het lijkt erop alsof de mensen nu eerder op hun mobiel een conversie doen (zou het kunnen dat men door de advertentietekst in hun hoofd de bevestiging hebben gekregen dat het een goede site is om op mobiel de conversie te voltooien?).

Dit zijn natuurlijk fantastische resultaten om mee te beginnen! Maar we willen kijken of er nog meer mogelijk is. Daarom zijn er op 14 augustus nieuwe wijzigingen besproken, te weten:

  • Vanuit Google Analytics is er gekeken welke pagina’s de beste respons krijgen van mobiele bezoekers op basis van time on site, bounce ratio en conversieratio. Deze pagina’s zijn toegevoegd als mobiele sitelink;
  • De mobiele berichtextensie waarmee men een sms kan sturen is toegevoegd.

Iets wat niet speciaal op dit moment is toegevoegd maar wat eigenlijk altijd in de gaten wordt gehouden, is het feit of we een mobile bidadjustment moeten doorvoeren in het account.

De cijfers sinds de 2e wijzigingen vanaf 14 augustus:

Als we dan de cijfers vanaf 14 augustus bekijken (let op: die data is op het moment van schrijven van slechts 2 weken waardoor we nog geen signifi cante resultaten hebben om op bij te sturen), dan zien we dat het mobiele doorklikratio nog meer is toegenomen en inmiddels ruim 10% bevat (in die periode tot en met het moment van schrijven op 28 augustus). Het conversieratio is in deze periode nog steeds hoger dan voorafgaand aan de 1e wijzigingen, al is deze wel iets lager dan in de periode van 24 juni tot 14 augustus. Hier hebben we (nog) geen aantoonbare verklaring voor maar we zijn voornemens om deze test nog langer te laten lopen om meer data te verzamelen:

Evaluatie al kijkend naar de doelstelling

Op het moment van schrijven lopen alle testen nog steeds. Maar gezien de resultaten tot nu toe, kunnen we toch wel spreken van een geslaagde test waarbij de doelstelling, betere mobiele cijfers in de campagnes, zeker zijn behaald. Het CTR is met ongeveer 60% gestegen. De mobiele relevantie is dus fors hoger dan voor de start van deze optimalisatieslagen. Tot 14 augustus 2018 was er ook een stijging in het mobiele conversieratio van maar liefst 36,03%. . De laatste 14 dagen is die weliswaar iets gezakt, maar met 3,48% in de laatste 14 dagen is die nog steeds hoger dan de 3,32% die we voor de test behaalden.

Kosten

Naast de klikkosten (zie overzicht van die klikkosten in de aanvullende documentatie) heeft Inbox Storage een maandelijkse fee betaald aan Maatwerk Online voor het werk. Dit betreft echter niet alleen het werk omtrent deze doelstelling, maar ook het werk omtrent het gehele Googel Ads account. Gemiddeld betaalt Inbox Storage rond de € 7.500 mediabudget per maand en € 665 per maand aan marketingfee aan Maatwerk Online. Hieronder het ‘bewijs’ van deze media kosten. De laatste maanden ligt het mediabudget boven het gemiddelde overigens:

Opslagruimte huren, maar dan zoals jij het wilt. Inbox Storage haalt je spullen op, jij houdt de controle via de Inbox app. Of laat, waar en wanneer je maar wilt, iets weer terug thuisbezorgen. Veilig, altijd toegang en overzicht. Dát is pas SmartStorage. Zie het als de bekende opslagruimtes, maar dan zonder dat je zelf iets hoeft te doen: Inbox Storage haalt je spullen op, bewaart ze voor je en brengt ze weer terug zodra je ze wilt hebben. De website is www.inboxstorage.eu.

Een stijging van 60% op mobiele CTR

Ook aan de slag met succesvolle online campagnes?

Ben jij benieuwd wat wij voor jouw online marketing kunnen betekenen? Neem dan gewoon eens contact met ons op en we sparren samen over mogelijkheden!

Neem contact met ons op