YouTube SEO

YouTube is na Google de grootste zoekmachine ter wereld. Maar ondanks dat er veel video’s gepubliceerd worden doen weinig mensen aan het organisch beter vindbaar maken van de video’s. YouTube SEO is een ondergeschoven iets wat vaak overgeslagen wordt. Dit terwijl er enorm veel te halen valt op dit gebied. In deze blog neem ik jullie mee in de wereld van SEO voor YouTube.

Waarom YouTube SEO?

YouTube is de tweede grootste zoekmachine ter wereld. Daarmee biedt het platform dus enorme kansen om de doelgroep met jouw merk in aanraking te laten komen. Door je huidige of toekomstige YouTube kanaal te optimaliseren en in te richten volgens de SEO-richtlijnen, vergroot je de kans dat men organisch met jouw content in aanraking komt. Er zijn hierbij natuurlijk veel verschillende metrics waarop je kunt sturen, maar uiteindelijk zetten we dit doel altijd centraal: Betere vindbaarheid en verspreiding van je video’s in zowel YouTube als Google.

Hoe werkt SEO voor YouTube?

Wanneer we aan de slag gaan met het optimaliseren van een YouTube kanaal volgens de SEO-richtlijnen, zullen we dat altijd doen aan de hand van de volgende vier fases:

 • Opstellen strategisch plan
 • Implementatie optimalisaties
 • Opstellen content plan
 • Meten en bijsturen

Hieronder zullen we de vier fases kort toelichten.

1. Opstellen strategisch plan

Bij het opstellen het strategisch plan zullen we starten bij het maken van een 0-meting van het huidige account. Hierin maken we een analyse van de belangrijkste YouTube metrics maar bijvoorbeeld ook van organische posities van de video’s in Google.

Vervolgens zullen we het zoekgedrag van de doelgroep in kaart brengen voor zowel YouTube als relevante zoekwoorden in Google. Voor YouTube zullen we hierbij puur kijken naar de zoekopdrachten die gedaan worden. Voor Google kijken we in eerste instantie welke zoekwoorden relevant zijn en vervolgens maken we de analyse bij welke van deze zoekwoorden daadwerkelijk video’s in de zoekresultaten staan. Mocht er nog geen YouTube kanaal aanwezig zijn, dan zal dit het startpunt zijn voor het opstellen van het strategisch plan.

Deze fase is afgerond wanneer de 0-meting is uitgevoerd, het zoekgedrag in kaart is gebracht, de belangrijkste zoekwoorden gemapt zijn aan playlists en video’s en de KPI’s zijn opgesteld.

2. Optimalisatie huidig kanaal

In deze fase zullen de bevindingen uit de eerste fase daadwerkelijk toegepast worden op het YouTube kanaal. Dat wil zeggen dat het kanaal, de playlists en de video’s geoptimaliseerd zullen gaan worden. Eerst zal de structuur van het kanaal aangepast worden. Welke playlists hebben we nodig om in te spelen op het zoekgedrag van de doelgroep en welke video’s zijn daaraan gerelateerd. Als de structuur staat zullen de playlist van een geoptimaliseerde titel en omschrijving worden voorzien. Ook de video’s gaan op de schop en zullen voorzien worden van onder andere een geoptimaliseerd titel, description, keyword tags en transcriptie.

Indien er nog geen kanaal aanwezig is, zal het account aangemaakt worden en de structuur worden neergezet.

De kanaaloptimalisaties zijn in te delen in drie categorieën, namelijk:

Kanaaloptimalisaties

Bij het optimaliseren van het kanaal zelf optimaliseren we de volgende zaken:

 • Categorie: De gekozen categorie heeft impact op de vindbaarheid bij bepaalde zoekopdrachten. Een aansluitende categorie is dus essentieel voor goede prestaties.
 • Kanaalinformatie: Sluit de kanaalinformatie volledig aan bij wat we doen en waar we voor staan? Komt hier onze relevantie voor bepaalde branches duidelijk in naar voren?
 • Linkende kanalen: Zijn er andere kanalen relevant voor ons waar we vanuit het kanaal mee kunnen connecten?

Playlist optimalisaties

Bij het optimaliseren van de playlist zullen we de volgende zaken aanpassen:

 • De playlist titel: Hierin zullen wij de belangrijkste zoekwoorden verwerken waardoor de playlist beter aan zal sluiten bij de behoefte van de bezoekers.
 • De playlist omschrijving: Onder de titel van de playlist is er ruimte om een omschrijving toe te voegen. Hierin kunnen we zoveel mogelijk relevante informatie kwijt. Ik in dit stukje tekst zullen de belangrijkste zoekwoorden verwerkt moeten worden.
 • Playlist video’s: We zullen de playslists vullen met de video’s die passen bij het betreffende onderwerp. Indien nodig zullen we ook adviseren nieuwe video’s te maken zodat we deze toe kunnen voegen aan de playlists en daarmee relevanter kunnen worden.

Video optimalisaties

Bij het optimaliseren van de video’s zullen we de volgende zaken aanpakken:

 • Thumbail: Het belangrijkste is dat de thumbnails op een video uitnodigen om door te klikken. Het is belangrijk dat dit een eerlijk en duidelijk beeld geeft over de inhoudt van de video. Op deze manier weet men wat te verwachten en zal de video sneller afgekeken worden. Dit heeft vervolgens weer een positief effect op diverse rankingfactoren.
 • Video titel: De video titel dient het belangrijkste onderwerp van de video de bevatten. Op deze manier is voor de bezoekers als gebruiker direct duidelijk wat het onderwerp is van de video. In het geval van how to video’s, is het ook te adviseren om dit letterlijk mee te nemen in de video. Dit geeft wederom meer duidelijkheid waar de video over gaat.
 • Video description: Hier hebben we de ruimte om meer achtergrondinformatie over de video te geven. Hier zullen we dus ook de belangrijkste zoekwoorden verwerken. Daarnaast is dit ook dé plek om bezoekers door te verwijzen naar andere kanalen zoals de website, socials of gerelateerde video’s
 • Keyword tags: Waar dit voor websites geen impact meer heeft werkt dit voor YouTube nog steeds. De belangrijkste zoekwoorden uit het zoekwoordonderzoek zullen hier toevoegen als Keyword tag. Hierin zullen we in ieder geval tussen de 5 tot 10 tags per video toevoegen. Dit zal een combinatie zijn van de meeste relevante branded en non-branded zoekwoorden.
 • Transcriptie: Dit is een belangrijk onderdeel in het optimalisatieproces, het gaat hier namelijk om de letterlijke gesproken content in de video. Dit is natuurlijk essentieel om te bepalen of de video wel of niet relevant is voor een bepaald topic. Om hier goed op in te kunnen spelen neem je dit idealiter al mee en verwerk je het in de scripts voor het maken van de video’s.
 • (end) cards: Het gebruik van end cards is enorm waardevol om bezoekers meerdere video’s van jouw kanaal te bekijken. Een end card in de huisstijl van de klant is daarom een hele mooie toevoeging.

3. Contentplan &richtlijnen

Nu de structuur van het kanaal staan en de inhoudt geoptimaliseerd is, zullen we een contentplan uitwerken. In overleg met de klant zullen we op basis van het uitgevoerde zoekwoordonderzoek en plan opstellen met nieuw te ontwikkelen video’s. 

Daarnaast zullen we templates en richtlijnen opstellen die in de toekomst gebruikt kunnen worden wanneer er nieuwe video’s toegevoegd gaan worden aan het kanaal. Op deze manier kan de kwaliteit binnen de organisatie gewaarborgd worden.  

4. Meten en bijsturen

In het strategisch plan zijn de belangrijkste KPI’s vormgegeven. Nu de belangrijkst optimalisaties zijn doorgevoerd is het zaak om deze KPI’s meetbaar te maken. Dit zullen we doen in YouTube Analytics en in Google Analytics. Indien gewenst zullen we de data samenbrengen in een marketing dashboard.  

Voor YouTube SEO kennen we een heel aantal metrics waarop de performance van het kanaal inzichtelijk gemaakt kan worden. Deze metrics kunnen in een aantal groepen ingedeeld worden. Hieronder een overzicht van de belangrijkste KPI groepen en bijbehorende metrics. 

Off channel metrics

 • Impressies: Het aantal keer dat jouw video zichtbaar is geweest in de zoekresultaten van YouTube of Google
 • Clicks: Het aantal keer dat er vanuit YouTube of Google is doorgeklikt naar een video op jouw kanaal
 • CTR: Het percentage clicks op basis van het aantal impressies (impressies/clicks)

View Metrics

 • Views: Het aantal keer dat een video is bekeken
 • Unique views: Het aantal unieke kijkers die de video hebben gezien

Watch time metrics

 • Estimated minutes watched: Het aantal minuten die een bezoeker op één kanaal bekijkt
 • Average view duration: Het aantal seconden dat er gemiddeld naar een video gekeken wordt.
 • Average view percentage: Het gemiddelde percentage tot waar een video uitgekeken wordt

Engagement metrics

 • Comments: Het aantal comments door bezoekers geplaatst
 • Likes: Het aantal likes op afgespeelde video’s
 • Shares: Het aantal keer dat een video is gedeeld
 • Subscribers gained: Het aantal nieuwe subscribers die een video/view opleverd
 • Videos added to playlists: Het aantal keer dat een video is toegevoegd aan een persoonlijke playlist

Playlist metrics

 • Playlist starts: Het aantal keer dat een playlist gestart is
 • Views per playlist starts: het aantal video’s die bekeken worden vanuit een playlist
 • Avarage time in playlist: De gemiddelde tijd die iemand in een playlist spendeert

Card metrics

 • Card impressions: Het aantal keer dat een kaart zichtbaar is geweest in een video
 • Card clicks: Het aantal keer dat er is doorgeklikt op de kaart in de video
 • Card click rate: De verhouding tussen kaart impressies en daadwerkelijke kliks

Naast deze metrics zullen we natuurlijk ook de organische posities van video’s in zoekmachines doormeten. Daarnaast brengen we inzichtelijk hoeveel klikken er vanuit de video’s en het kanaal naar de website gegenereerd zijn. Op deze manier zijn er dus veel mogelijke factoren waarop we de performance van het kanaal kanaal kunnen doormeten.

Wat doe jij met YouTube SEO?

Het is geen geheim dat YouTube SEO vaak het ondergeschoven kindje is. Toch valt er veel te halen. Zeker met de bovenstaande tips ga je alles uit je YouTube SEO strategie halen. Wil je dat we ook eens meekijken naar jouw YouTube kanaal? Neem dan contact op met één van onze SEO-collega’s. We onderzoeken graag of SEO uitbesteden iets voor jouw bedrijf is.